AlgVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Breda en Rotterdam op 01-04-1999.

Op onze stuwadoorswerkzaamheden zijn van toepassing de  Algemene voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO). Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam op 2 september 2009. De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden.

MCS B.V.
KvK 04043835
BTW nr. NL 8105.85.960.B03