_AHL6203

Geschiedenis

In 1993 werd MCS opgericht door particuliere investeerders en de NOM. MCS staat voor Multimodaal Container Services. De eerste jaren had het bedrijf nog geen eigen terminals. Het was dhr. Holwerda die daar in 1995 verandering in bracht. Aanvankelijk kocht de transportondernemer een terminal in Harlingen en die in Meppel. De eerste werd in 1997 gesloten en MCS bundelde de krachten uiteindelijk in Meppel, Groningen en sinds kort ook in Leeuwarden. Daar vergrootte MCS de depot-  en opslagcapaciteit, verbeterde de havenfaciliteiten en tot op de dag van vandaag varen containerschepen hier af en aan. Per jaar verscheept MCS ongeveer 75.000 containers.