MCS_Heftruck_Terminal

Terminals

De terminal in Meppel ligt aan het Meppelerdiep, op het industrieterrein De Oevers. De terminal in Groningen ligt aan het Winschoterdiep, nabij de hoofdvaarroute Lemmer-Delfzijl. Tot slot heeft MCS een nieuwe terminal in Leeuwarden aan het Van Harinxmakanaal.
Hierdoor zijn er genoeg mogelijkheden om containers direct naar Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen te vervoeren. Een groot deel van de markt ligt in Noord-Nederland en het Duitse grensgebied. MCS beschikt door deze drie terminals over genoeg ruimte voor op- en overslag.