Privacy verklaring

Inleiding

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor MCS b.v. (MCS). Uw vertrouwen heeft onze hoogste prioriteit. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid.

 

In dit beleid wordt uiteengezet hoe MCS met persoonsgegevens omgaat op het internet, welke informatie over de gebruikers van de website van MCS wordt verzameld en geëvalueerd en hoe deze informatie wordt gebruikt, doorgegeven of anderszins verwerkt wordt.

 

Wanneer u onze website bezoekt wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden. In dit verband wordt ook verwezen naar dit privacy beleid.

 

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid. U erkent ook dat MCS dit privacy beleid kan wijzigen en actualiseren. U treft altijd de meest recente versie aan op de website van MCS. Een bijgewerkt privacy beleid is alleen van toepassing op gegevens die zijn verzameld na de datum van inwerkingtreding van het gewijzigde beleid. Derhalve raden wij u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over ons privacy beleid. Als u onze diensten blijft gebruiken na onze publicatie van wijzigingen van dit privacy beleid, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

 

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gegevensbeschermingsvoorschriften:

 

MCS BV

De Roef 23

NL – 9206 AK Drachten

Postbus 561

NL – 9200 AN Drachten

E-mail: privacy@mcs-bv.nl

 

 

 

Met welk doel slaan wij persoonsgegevens op

MCS gebruikt uw persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid om u te voorzien van onze logistieke diensten, met u te communiceren en voor zover toegestaan of vereist door de wet om te helpen bij juridische of strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast kunnen wij informatie die via onze website wordt verzameld anonimiseren en gebruiken voor statische doeleinden om onze dienstverlening te verbeteren.

MCS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsberichten en/of andere commerciële uitingen
 • Het afhandelen van financiële transacties, contracten en facturen
 • Om te kunnen communiceren met u over de uitvoering van onze logistieke dienstverlening
 • Informatie aanvragen
 • Verzoeken tot offerte
 • Aannemen van transportopdrachten
 • MCS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren.

Om onze dienstverlening mogelijk te maken en u een goede service te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat MCS persoonsgegevens verwerkt. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waar ze voor worden verwerkt

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om onze dienstverlening mogelijk te maken kunnen wij de volgende contactgegevens opslaan:

 • Uw naam
 • Uw (bedrijfs-) adres
 • Uw functie binnen het bedrijf waar u werkzaam bent
 • Uw contactgegevens zoals telefoonnummer, adres, mailadres, gegevens van uw sociale media
 • Geboortedatum en -plaats
 • Het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt.
 • Bankrekeningnummers
 • Gegevens van identiteitsbewijzen (pasfoto en Burgerservicenummer)

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

 

 

Delen van gegevens met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens opslaan of op andere wijze delen met aan MCS b.v. gelieerde bedrijven of andere vertrouwde zakelijke partners die namens ons diensten verlenen, zoals technische ondersteuning, het gebruik van deze website voor marketingdoeleinden of om andere vormen van dienstverlening te evalueren. We hebben contracten met deze partijen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacy beleid en andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen.

 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met deze partijen en andere derden als dat nodig is om de diensten te verlenen die u hebt gevraagd of die u hebt gemachtigd om uw en onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, of als wij daartoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of andere overheidsvoorschriften, of als dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is om te helpen bij gerechtelijke of strafrechtelijke onderzoeken of gerechtelijke procedures.

 

Rechten m.b.t. inzage, correctie of verwijderen

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Neemt u voor al deze vragen contact op via privacy@mcs-bv.nl

Vraag een offerte aan

info@mcs-bv.nl 0512-741555
Offerte